Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mất hiệu lực có thể khôi phục lại được không?

Tin tức -

Trong quá trình giao kết, hợp đồng bảo hiểm có thể mất hiệu lực vì nhiều nguyên nhân. Vậy có thể khôi phục hợp đồng bảo hiểm không và làm thế nào để khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

Khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm là việc doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiếp tục hợp đồng đã mất hiệu lực theo yêu cầu của khách hàng nếu bên mua bảo hiểm đáp ứng các điều kiện mà công ty đặt ra.

1. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị mất hiệu lực trong trường hợp nào?

Trong quá trình giao kết, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể mất hiệu lực bởi các lý do như:

 • Không đóng phí bảo hiểm đầy đủ khi đến hạn hoặc sau thời gian gia hạn vẫn không thể đóng đủ phí.
 • Giá trị tài khoản không đủ để trả các khoản phí bảo hiểm theo quy định và quy tắc điều khoản hợp đồng.
 • Tạm ứng từ giá trị tài khoản hợp đồng/giá trị tiền mặt nhưng không có khả năng trả lại, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ bị mất hiệu lực khi tổng khoản tạm ứng và nợ lãi tương ứng lớn hơn giá trị tiền mặt/giá trị tài khoản hợp đồng.

Khách hàng nên nghiên cứu thật kỹ các điều khoản của hợp đồng bởi mỗi sản phẩm bảo hiểm sẽ có các quy định khác nhau về các trường hợp mất hiệu lực.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể mất hiệu lực trong nhiều trường hợp

2. Có thể khôi phục hiệu lực hợp đồng được không?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hầu hết là các sản phẩm đóng phí dài hạn, thời gian bảo vệ lâu nên khách hàng sẽ gặp nhiều bất lợi nếu hợp đồng mất hiệu lực. Vậy có thể khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ không?

Câu trả lời là . Khách hàng hoàn toàn có thể khôi phục hiệu lực hợp đồng nếu đáp ứng các điều kiện. Theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 thì các bên có thể thỏa thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong thời hạn 2 năm kể từ ngày bị chấm dứt và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu.

Đây là thời hạn để khách hàng đưa ra yêu cầu khôi phục hiệu lực, nếu quá thời hạn trên, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ mất hiệu lực vĩnh viễn. Khách hàng cũng chỉ có thể khôi phục hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm đối với các trường hợp mất hiệu lực, nếu hợp đồng bị chấm dứt hiệu lực sẽ không thể khôi phục. Ngoài ra, khách hàng còn phải tuân thủ các điều kiện mà doanh nghiệp bảo hiểm đưa ra, mỗi doanh nghiệp sẽ có các quy định và yêu cầu khác nhau, điều này được thể hiện ngay trong chính hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà các bên đã kí kết ban đầu.

Dưới đây là ví dụ về điều kiện khôi phục hiệu lực hợp đồng của hai công ty bảo hiểm là Manulife (với sản phẩm Hành trình hạnh phúc phiên bản 2 Ưu tiên tiết kiệm) và Prudential (với sản phẩm Pru-Chủ động cuộc sống).

Điều kiện khôi phục hiệu lực hợp đồng gói bảo hiểm Hành trình hạnh phúc của Manulife (Nguồn ảnh: Điều khoản hợp đồng Manulife)

Điều kiện khôi phục hiệu lực hợp đồng sản phẩm bảo hiểm An tâm trọn đời của Prudential (Nguồn ảnh: Điều khoản hợp đồng của Prudential)

Điều kiện để khôi phục hiệu lực hợp đồng ở các doanh nghiệp bảo hiểm thường sẽ có sự khác nhau, thậm chí khách hàng có thể phải mất thêm một khoản phí khôi phục hiệu lực. Do đó, nếu muốn khôi phục hợp đồng, người mua bảo hiểm cần nghiên cứu thật kỹ các quy tắc và điều khoản của hợp đồng bảo hiểm hoặc liên hệ với tư vấn viên của công ty bảo hiểm để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

3. Thủ tục khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm?

Mỗi công ty bảo hiểm sẽ có các yêu cầu khác nhau về thủ tục, trong quá trình tư vấn về điều kiện và thủ tục, tư vấn viên của doanh nghiệp sẽ hướng dẫn cách khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm cho bạn.

Nhìn chung, bên mua cần thực hiện các bước sau để tiến hành khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm:

 • Bước 1: Gửi yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng đến công ty bảo hiểm.
 • Bước 2: Cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo hướng dẫn từ nhân viên tư vấn, đặc biệt cần điền đầy đủ thông tin vào phiếu yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng và kê khai đầy đủ thông tin vào Tờ khai sức khỏe
 • Bước 3: Nộp các khoản phí theo quy định của doanh nghiệp.

Lưu ý: Khách hàng nên liên hệ với tư vấn viên hoặc tìm hiểu thông tin tại website của công ty về những loại giấy tờ cần chuẩn bị khi gửi yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng. Mỗi công ty bảo hiểm có thể sử dụng các mẫu yêu cầu khác nhau, ví dụ như tại Prudential hiện đang sử dụng phiếu yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, trong khi đó Manulife lại sử dụng Đơn yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm. Do đó khách hàng cần sử dụng đúng mẫu yêu cầu theo quy định để tránh bị từ chối yêu cầu.

Mẫu yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại một số công ty bảo hiểm

Trên đây là ảnh minh họa về đơn yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm của 2 công ty là Manulife và Prudential, về cơ bản quy trình thực hiện ở hai công ty này giống nhau, khách hàng gửi đơn yêu cầu và thực hiện thủ tục đóng phí cho công ty bảo hiểm là có thể tiến hành khôi phục hiệu lực hợp đồng.

Tuy nhiên điểm khác biệt nằm ở các bước khôi phục hiệu lực với từng trường hợp. Nếu ở Prudential, các bước này được tiến hành chung cho mọi trường hợp thì ở Manulife, các bước khôi phục hiệu lực sẽ có điểm khác tùy vào thời gian hợp đồng mất hiệu lực.

Cụ thể, với trường hợp hợp đồng chỉ mới mất hiệu lực trong thời gian từ 0 – 2 tháng thì khách hàng không cần thực hiện các thủ tục gửi yêu cầu, việc khôi phục chỉ cần thực hiện đơn giản bằng thao tác đóng phí. Chỉ các hợp đồng mất hiệu lực trên 2 tháng, khách hàng mới cần gửi yêu cầu khôi phục hiệu lực và kê khai các thông tin theo quy định.

Các bước khôi phục hiệu lực ở từng doanh nghiệp bảo hiểm là rất khác nhau, dù hiện nay quy trình này thường được đăng tải trên website của công ty nhưng nhiều khách hàng vẫn khó nắm bắt được toàn bộ quy trình. Do đó, việc liên hệ với tư vấn viên để được hướng dẫn chi tiết cách khôi phục hiệu lực vô cùng quan trọng.

4. Phí khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Hiện nay khách hàng không bị mất phí khi khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà chỉ cần thanh toán các khoản phí chưa nộp đủ bởi hầu hết các trường hợp khôi phục hiệu lực hợp đồng đều liên quan đến việc khách hàng không đóng đủ phí bảo hiểm theo quy định.

Tùy theo chính sách của công ty, quy định của từng sản phẩm mà quy định về thanh toán các khoản phí còn thiếu cũng sẽ khác nhau. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn hoặc đại lý bảo hiểm để được hướng dẫn chi tiết và cụ thể nhất.

Cùng xét 1 ví dụ về yêu cầu thanh toán phí bảo hiểm khi khôi phục hiệu lực hợp đồng tại 2 công ty bảo hiểm là Manulife và Prudential.

Quy định về phí khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm Món Quà Tương Lai của Manulife (Nguồn ảnh: Manulife)

Quy định về phí khôi phục hiệu lực hợp đồng Pru-Đầu tư linh hoạt của Prudential. (Nguồn ảnh: Prudential)

Như vậy, xem xét cả hai hợp đồng này có thể thấy về cơ bản, khách hàng phải đóng đầy đủ những khoản phí chưa thanh toán quá hạn, các khoản khấu trừ còn thiếu chưa thanh toán, khách hàng thường phải nộp thêm một khoản được xác định bằng kỳ phí bảo hiểm cơ bản, mức đóng sẽ phụ thuộc vào quy định của từng công ty và sản phẩm bảo hiểm khác nhau.

5. Tại sao không nên để hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mất hiệu lực?

Tuy vẫn có thể khôi phục hiệu lực của hợp đồng nhưng khách hàng không nên để xảy ra tình trạng mất hiệu lực hợp đồng bởi các lý do sau:

– Khi hợp đồng mất hiệu lực, nếu không kịp thời khôi phục có thể dẫn đến tình trạng hợp đồng mất hiệu lực vĩnh viễn. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến việc duy trì các quyền lợi.

– Trong trường hợp khách hàng khôi phục hợp đồng thường sẽ phải kê khai lại các thông tin về sức khỏe, nếu phát sinh thêm các bệnh có thể bị ảnh hưởng đến một số quyền lợi.

– Vẫn phải đóng đầy đủ các khoản phí còn thiếu.

Việc khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoàn toàn có thể thực hiện được, chỉ cần bên mua bảo hiểm tuân thủ đúng các yêu cầu về thời hạn và điều kiện khôi phục hợp đồng. Tuy nhiên khách hàng nên tránh để xảy ra tình trạng mất hiệu lực hợp đồng để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.

Nguồn thebank.vn

Có thể bạn quan tâm

Tư Vấn Bảo Hiểm: Bảo Hiểm Nhân Thọ, Bảo Hiểm Sức Khỏe

Hotline: 0925.333.999 - 0962.011.091

Website: www.tuvanbaohiem.com

Trụ sở 1: 29 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trụ sở 2: 106 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh 1: 76 Phố Ô Cách, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Chi nhánh 2: 11 Ngõ 45/10 Phố Hoa Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Chi nhánh 3: 132 Đường Quang Trung, TT Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam


LIÊN KẾT TRANG WEB:

Bất Động Sản Thúy An - www.thuyan.net

Ford Long Biên - www.fordlongbien.com

Vinfast Long Biên - www.vinfastlongbien.com

  ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

  Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm. Tôi rất mong với vốn kiến thức của mình sẽ làm hài lòng quý khách!

  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Bản đồ
  Đăng ký tư vấn